Technische en financiële gegevens

Boomgroei en energie

A. De aanwas van een bos is afhankelijk van de geografische ligging, de kwaliteit van de grond waarop het staat en het soort beplanting.

De gemiddelde aanwas ligt tussen 4m³ en 8m³ per ha, per jaar.

Het gewicht van de aanwas is dezelfde voor trage of snel groeiende bomen. Langzaam groeiende bomen zijn zwaarder dan snelgroeiende. Zo is eik veel zwaarder dan den. Er zal minder volume zijn bij eik, maar het gewicht zal hetzelfde zijn dan van dennenhout.

Wij rekenen bij onze bossen op een aanwas van 6m³/ha/jaar.

B. De hoeveelheid energie

De hoeveelheid energie die in hout zit wordt uitgedrukt in liters stookolie per stère. Dit is gemiddeld 150l stookolie voor 1 stère.

De “stère” per meter
De houteenheid voor brandhout is “stère” en dit is een stapel hout van 1m lang op 1m hoog en 1m breed, gewoon gestapeld.
1 m3 = 1,25 stère
De opbrengst van 1 ha bos per jaar is dus:
6 m³ x 1,25 (om stères te hebben) x 150 liter stookolie = 1125 liter

Indien u weet hoeveel stookolie u verbruikt per jaar weet u hoeveel hectaren bos u nodig heeft

Let wel: dit is berekend zonder exploitatiekosten (= 25%). Indien u deze aftrekt van de opbrengst blijft er 843 liter over (= 1125 x 0,75), zonder dat u daarvoor iets moet doen.
Als spaarpot is de aanwas vergelijkbaar met 850 l stookolie.

Opbrengst

evolution du prix du bois de chauffage

Om u een idee te geven over de werkelijke energiewaarden van hout, is dit alles berekend in stookolie. In de praktijk is dit anders. Voor hetzelde aantal calorieën ligt de prijs van brandhout nog ver onder die van stookolie.
Een stère kost  in Frankrijk 80 € zodat de reële opbrengst per ha 6 m³ x 1,25 (stère) x 0,75 (expl) x 80 € = 450 € per hectare per jaar is. En dit zonder een vinger naar het bosbestand uit te steken.

Op een gemiddelde aankoop van 12.600 € per ha geeft dit ons een opbrengst van 3,5% netto.

Indien de brandhoutprijzen gelijke tred houden met de stookolie prijzen, wat zeer waarschijnlijk is, dan wordt de opbrengst met 2,5 verhoogd en komt men op 450 x 2,5 =1.100 €, en ligt de opbrengst op 8 %.

Meer technische gegevens kan men vinden op volgende websites: