Hoe gaat het in zijn werk ?

In feite is het erg eenvoudig. Wij delen enkele middelgrote en grote bossen op in percelen van 1,5 tot 5 hectare, die we daarna aan zeer voordelige prijzen verkopen.

Iedereen kan kopen

Iedereen kan een of meerdere percelen kopen en van de opbrengst genieten.

  • Iedereen kan met zijn perceel doen wat hij wil, zonder echter roofbouw (kaalscheren, hout nemen en wegwezen) te plegen. Voor wie geen tijd of zin heeft om zelf voor zijn perceel te zorgen, kunnen wij de exploitatie op ons nemen, mits 25% van de opbrengst.
  • Wij zorgen voor de aankoopdocumenten
  • Een landmeter vormt de loten, bakent ze af, regelt de rechten van overpad en toegang, geeft nieuwe kadasternummers en geeft alle elementen aan een notaris om de percelen te beschrijven.
  • Wie wil kan zijn eigen notaris inschakelen.
  • Eventueel kan er een exploitatiecontract bij de akte gevoegd worden.
  • Alles ligt ter inzage bij de notaris.
    De aankoopprijs en de notariskosten moeten aan de notaris betaald worden. Pas na de ondertekening wordt het geld aan ons doorgestort.

TOT HIER KOST HET GELD, MAAR DAARNA REGELT DE NATUUR ALLES GRATIS

1. Energie voor de eeuwigheid: “En eeuwig zingen de bossen”

se chauffer au bois
Bomen groeien, worden oud en sterven. Zoals bij alle cycli is er een begin en een eind. Met een goed bosbeheer wordt er zo gekapt, dat het bos altijd op peil blijft. Daarvoor gaan we bij specialisten ten rade. Bomen die gerooid worden, maken plaats voor andere. Zo blijft het bosbestand in evenwicht en zal het zingen en eeuwig zijn.

In principe moet men voldoende bos kopen zodat de jaarlijkse aanwas uw energiebehoefte kan dekken. Dit moet de basis zijn van de berekening hoeveel hectaren bos u eigenlijk moet kopen. Indien u dit doet en enkel de jaarlijkse aanwas kapt, blijft het oorspronkelijk bosbestand op peil en wordt het onuitputtelijk.

Cijfers over hoe men dit moet berekenen, staan uitgebreid verderop.

2. Fiscale voordelen

les atouts de l'achat d'un bois
Indien er een exploitatieplan bestaat, betaalt u bij aankoop van de bosgronden eenmalig 125€ registratierechten en het ereloon van de notaris.
Zonder exploitatie overeenkomst belopen de registratierechten maximaal 7%.

De meerwaardebelasting of plus-value
Deze wordt berekend op de winst die men maakt bij verkoop. Indien het verkochte bos een exploitatieplan heeft via een Groupement Forestière is deze merkelijk kleiner dan anders. Dit betekent dat wanneer men zijn perceel verkoopt voor een forse meerwaarde hier slechts weinig belasting op moet betaald worden.

Vrijstelling van erfenisrechten
In geval van overlijden moeten de erfgenamen in rechte lijn slechts erfenisrechten betalen over 25% van de waarde.

Geen belasting op houtverkoop
De opbrengsten van de verkoop of de ontginning van een bos, dus van de verkoop van hout, is onbelast voor particulieren.

In de nieuwe fiscale regeling die op 1 februari 2012 in voege kwam met betrekking tot meerwaarde en erfenisrechten is er een en ander veranderd. Ondertussen zijn er ook nog verschillende aanpassingen geweest op gebied van belasting op de meerwaarde. Op aanvraag kunnen wij u de juiste stand van zaken geven.

3. De ideale spaarpot

placement achat foret Een spaarpot is over het algemeen een op een varken lijkende porseleinen pot waarin men door een smalle gleuf overtollige of cadeau centjes naar binnen duwt die er enkel weer uitgehaald worden als je de spaarpot stukslaat. Dit gebeurt meestal op speciale gelegenheden zoals verjaardagen, plechtige communies, enz.

Welnu een bos is eigenlijk de ideale spaarpot. Men moet er nooit iets instoppen, men moet het ook nooit stukslaan. De jaarlijkse houtaanwas is tamelijk stabiel: elk jaar komt er een aanzienlijk aantal m³ bij. Zodra men besluit om dat hout te kappen komt er een mooi sommetje vrij.

Bossen zijn de perfecte batterij
Het grote probleem bij alternatieve energie is de opslag. Gewoonlijk gebeurt dit via batterijen met alle problemen van dien: vervuilend, beperkte levensduur, kleine capaciteit, duur in aankoop, enz.

Een bos kan zijn aanwas of opbrengst zelf opslaan zoals een grote spaarpot of batterij. Men kan het een jaar of meerdere jaren laten groeien en dan op gepaste tijd de opbrengst oogsten

Meer nog dan een spaarpot is het een super spaarrekening. De aanwas kan gebruikt worden zoals de rente op een spaarrekening, maar men betaalt er geen belastingen op. Bijgevolg is de opbrengst van een bos zoveel hoger dan die van een spaarrekening. Bovendien kan er bij eventuele verkoop een serieuze meerwaarde bijkomen, en dat is bij een spaarrekening ondenkbaar.

Men kan rustig stellen dat de opbrengst van een bos exponentieel is. Het ideale geschenk voor een baby. Een perceel bos geven bij de geboorte is iets wat bijzonder waardevol zal blijken. Samen met het kind groeit het bos, en eens volwassen beschikt hij of zij over een kapitaal aan hout. en zal de waarde van het onroerend gedeelte aanzienlijk zijn. Natuurlijk kan men ook alleen de aanwas voor het kind reserveren en het bezit voor andere doeleinden houden.
.

4. Een ideale belegging

placement achat foret Men mag op een meerwaarde van het onroerend goed rekenen, enerzijds door het schaarser worden van het aanbod, en anderzijds door voortdurende geldontwaarding en het stijgen van de energieprijzen. Bovendien geeft de aanwas al een jaarlijks rendement tussen 3% en 6%, naargelang de filosie bij aankoop.
Deze opbrengst zal jaarlijks hoger worden want ze is rechtstreeks gekoppeld aan de energieprijzen die alleen maar zullen stijgen. Hierdoor stijgt de waarde van deze percelen.