De prijzen

De prijzen zijn variabel in functie van de ligging, het bosbestand en de boomsoorten. Zo zijn er percelen die bijzonder geschikt kunnen zijn voor pellets, andere hebben mooie zaagblokken in wording en nog andere hebben een mooi eik- of beukbestand, wat ideaal is voor brandhout.

Ook de bereikbaarheid speelt een rol. Een goed bereikbaar bos geeft meer voldoening aan de eigenaar omdat die er gemakkelijk kan komen, anderzijds kunnen er al eens bomen verdwijnen juist omdat het zo vlot bereikbaar is. Een gemakkelijk bereikbaar bos heeft als voordeel dat het brandhout eenvoudig af te voeren is.
Voor bossen met grote bomen voor zaagblokken is dit geen voor- of nadeel aangezien er voor de ontginning toch pistes moeten voorzien worden.

De rentabiliteit

In het algemeen kunnen we het volgende stellen :

Onafhankelijk van de aankoopprijs is er een minimum aangroei van gemiddeld 450 € per ha per jaar aan de huidige prijzen. Zodra de brandhoutprijzen die van stookolie hebben ingehaald kan een ha 900 € tot 1.000 € opleveren.

Indien een gemiddeld bos op een gewone ondergrond 20 jaar oud is, staat er ongeveer 160 m³/ha hout op. Dit is het bosbestand.

Nu kunnen we twee dingen doen:
1. laten staan tot de prijzen hoger zij
2. een deel ervan kappen en verhandelen
Kapt men 50% zal dit ongeveer 6.000 € zijn.
De rentabiliteit van de investering ziet er dan zeer goed uit, alleen is de spaarpot veel kleiner.

De prijzen

  • Bestand van 25 jaar 10000€/ha
  • Bestand van 30 jaar 12600€/ha
  • Bestand van 35 jaar 15300€/ha
  • Bestand van 40 jaar 18000€/ha
  • Bestand van 80 jaar 27000€/ha

Dit zijn netto prijzen zonder kosten
Indien er een exploitatieplan bestaat, zijn er 125 € kosten
Indien niet, dan komen er 7% registratierechten bij

De percelen variëren tussen 1,5 ha tot 5 ha