Bos filosofie

Een bos bestaat uit twee elementen:

  • Het bosbestand
  • De ondergrond

A. Op een perceel staan bomen en struiken van een bepaalde ouderdom. In een mengbos staan bomen van verschillende variëteiten en verschillende ouderdom. Samengeteld geeft dit een bepaald volume, dat een bepaalde waarde heeft. Die waarde zit verrekend in de aankoopprijs die varieert van 10.000 € tot 27.000 € per hectare.
Op de percelen met de laagste prijs staat gemiddeld voor 4.000 € hout per ha, op de percelen van 18.000 € staat 12.000 €.
De jaarlijkse aanwas is voor beide percelen gelijk.
Het verschil ligt volledig in het bosbestand op het ogenblik van de aankoop.
Dit bosbestand kan men zien als een superinvestering en telkens de energieprijzen omhoog gaan, stijgt de waarde van het bosbestand mee.
Anderzijds is wel zo dat indien men een gedeelte (bv 50%) kapt, de basisinvestering daalt en de jaarlijkse procentuele rente onder de vorm van constante aanwas, stijgt.

Hierin is iedereen vrij, alleen kaalscheren mag niet.
De investeerder beslist, wij volgen.

B. De ondergrond

De ondergrond is de grond waarop de bossen staan. Deze is meestal van dezelfde kwaliteit en is bepalend voor de jaarlijkse aanwas.
De bomen moeten bijna altijd op een noordelijke helling staan om een goede homogene groei te garanderen. Al onze bossen zijn dus ook zo georiënteerd.
Deze gronden zijn zonder uitzondering geschikt om te planten of om langzaam van boomsoorten te veranderen naargelang de wensen van de eigenaar.
Het ONF (Office National des Fôrets) staat ter beschikking van elke boseigenaar om hem met raad en daad bij te staan. Inlichtingen hieromtrent kan men altijd opvragen.
Ook wij staan altijd ter beschikking.

Enkele belangrijke opmerkingen:

Grondbezit is misschien het best beschermde bezit. Na oorlogen, bezettingen en dictaturen gaat het altijd terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Het is onvervreemdbaar, kan niet meegenomen worden en is beschermd door elke grondwet. Grondbezit is BASIC.
Het is verhandelbaar, bruikbaar, kan dienen als garantie of als opbrengst (groenten, hout, fruit, gewassen, enz.). Kortom het is polyvalent als bezit of als belegging.

Hout is de enige energie die nog niet gemonopoliseerd is. Dit zal ook zo blijven voor uw bos. Alle andere soorten van energie opwekking zullen vroeg of laat zwaar belast worden. Niemand weet wat er gaat gebeuren op de internationale energiemarkt.
Via bosbezit kan men zich indekken tegen excessen in het energiebeleid en de enorme prijzen die hiermee zullen gepaard gaan.